Storseans med:

                             Seans med Benny är en spännande resa då                              andevärlden kontaktar honom och förmedlar                              budskap om hur de har det på den andra sidan.                              Det kan vara släktingar och vänner som vill få                              kontakt med Dig.
                             För att få fram anmälningsformuläret,
                             klicka på Bennys bild!