ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTSTÄLLARE

Anmälan

Anmälan är bindande genom din namnunderskrift. Anmälningsavgift är en förskottsbetalning.


Betalningsvillkor

Vid anmälning måste SEK 1250: - (SEK 1000 + SEK 250 moms) betalas som förskott. Det kommer vi att dra av från total ordersumma och skicka en slutfaktura, som förfaller en månad före mässdatum d.v.s. slutfaktura skall vara betalt senast 1 månad före mässdatum.


Betalning sker till
: BG: 5292–4586: SWISH 123 66 99 623:

SEBanken-5102 10 18 686 IBAN:SE56 0000 0000 5102 101 8686 BIC ESSESESS


Vid anmälan senare än 1 månad före mässdatum ska hela beloppet betalas före mässan.

Vid betalningspåminnelse tillkommer lagstadgad avgift på SEK 60: -. Dröjsmålsränta tillkommer med 18% efter förfallodagen.


Avbokning

Anmälningsavgiften återbetalas ej, oavsett orsak. Överlåtelse av monterplats är inte tillåten och NIFT KB äger rätt att fritt disponera platsen. Full betalning debiteras vid återbud mindre än 1 månad före mässdatum. Vid avbokning av föredragsrum mindre än 8 veckor före mässan kvarstår krav för betalning av rummet.


Tillträde/Inflyttning

Inflyttning kan inte ske förrän monterytan är betalt i sin helhet. Utställarplats på 2x2 m är avsedd för endast 2 personer från samma företag. Det är tillåtet att dela utställarplatser större än 4 kvm med andra företag. Den som skriver under anmälan är betalningsansvarig. Ni tilldelas ett utställarpass (1 pass per breddmeter).

Inflyttningstid är lördag mellan 07:00-10:00.


Monter

Utställarna ansvarar för ev. skador uppkomna i mässlokaler under inflyttning, uppbyggnad, utställningens öppethållande samt vid nedmontering och utflyttning. Ni ansvarar själva för varor och inredning under utställningen och därför bör ni teckna en försäkring. All verksamhet ska ske inom den golvyta ni har beställt. Det är inte tillåtet att ta el, bord, stolar, skärmar från andra delar av lokalen, andra utställarytor, scenen etc.

Om dessa allmänna regler ej följs tillkommer en debiteringskostnad på minst 200 kr.

Du får inte tejpa eller skriva på hyrda pappersskärmar (ni debiteras 1000 vid överträdelse).


Utflyttning

Utflyttning får inte ske före mässans sluttid, d.v.s. till och med 18:00. För tidig utflyttning räknas som kontraktsbrott och debiteras med en avgift på SEK 1000: - som ni härmed godkänner. Golvytan ska lämnas städad och tom. Skräp och kartonger slängs i container (anvisad på baksidan av lokalen). Fäll ihop bord, stolar och skärmar. Material som lämnats kvar efter avslutad mässan klassas som avfall och kommer att slängas.

Utflyttningstid är söndag från kl. 18:00 till 20:00


Affischering

Affischering är endast tillåten på bestämda platser både i och utanför mässlokalen. De bestämda platserna får ni reda på från mässpersonalen. Det är utställarnas eget ansvar att plocka bort uppsatta affischer både inne i mässlokalen och utanför. Det är absolut förbjudet att spika upp saker på väggarna! Ifall dessa regler överträdes debiteras utställaren på minst 1000 kr.


Övrigt

Restaurangerna har ensamrätt på all försäljning av mat och dryck. Det är förbjudet att tända ljus eller rökelse i lokalerna.

Tvist och Skadestånd

Om mässan pga. myndighetsbeslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställare inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot NIFT KB. Inte i något fall ska NIFT KB vara skyldig att ersätta följdskada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren äger icke rätt att mot NIFT KB p.g.a. föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc. Tvister med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. Om detta inte leder till en överenskommelse skall tvisten avgöras enligt svensk lag av Borås Tingsrätt.


GDPR/personuppgifter

Ni har läst våra policydokument om hur vi hanterar personliga uppgifter (finns på www.livsstilsmassan.info ) och härmed godkänner detta.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna